ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครสอบข้อเขียน“ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล(CTCSOL) ” รอบวันเสาร์ที่ 21กันยายน 2562 แล้ววันนี้ !!!หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 สิงหาคม 2562

  • 12/8/2562

  • ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)

  • 02-287-2015,02-287-2232