ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครสอบข้อเขียน“ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล(CTCSOL) ” รอบวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2563 แล้ววันนี้ !!!หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 มีนาคม 2563

  • 20/1/2563

  • ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)

  • 02-287-2015,02-287-2232