สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters/Hanban) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมธุรกิจไทย-อาเซียน+6 ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนต่างๆในประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน และศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนภายใต้หัวข้อเรื่อง “วิจิตรสยาม” อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่รักการเรียนภาษาจีนและผู้เข้าร่วมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) ได้มีโอกาสแนะนำความสวยงามของบ้านเกิดภูมิลำเนาตนเองให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก พร้อมรับตำแหน่งอันทรงเกียรติ “ยุวทูตการท่องเที่ยวไทย-จีน” อีกด้วย การแข่งขันแบ่งเป็นการแข่งขันรอบแรก การแข่งขันรอบคัดเลือกผลงาน และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตามลำดับ พื้นที่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมเป็น5ภาค รวมทั้งหมด 15สนามการประกวด การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันในรอบนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องเลือกหัวข้อในการพูดสุนทรพจน์โดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าหนึ่งหัวข้อจากสามหัวข้อที่จัดเตรียมไว้ให้

  • 9/1/2561

  • โรงแรมทวินทาวเวอร์